119/Ctr/09/MK/FA

Termin składania ofert: 26.10.2009 godz. 10:30

CPV: 34521300-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa 3 sztuk patrolowych łodzi motorowych hybrydowych kategorii R-2

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.10.2009 pod poz. 358668-2009

Powrót na górę strony