142/Cut/09/MSz/FZ

Termin składania ofert: 12.11.2009 godz. 09:30

CPV: 39230000-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa policyjnych pałek szturmowych w ilości 3.400 szt. oraz pałek wielofunkcyjnych TONFA wraz z uchwytem w ilości 3.500 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.11.2009 pod poz. 384994-2009

Powrót na górę strony