141/Cut/09/KD/FZ

Termin składania ofert: 17.11.2009 godz. 10:30

CPV: 73110000-6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Przeprowadzenie badań niezawodnościowych kamizelek i hełmów kuloodpornych oraz ubrań podchodzeniowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.11.2009 pod poz. 202037-2009

Powrót na górę strony