154/BŁiI/09/AL/FZ

Termin składania ofert: 30.11.2009 godz. 10:30

CPV: 30233300-4

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup 12 000 szt. czytników kart mikroprocesorowych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i jednostek Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.11.2009 pod poz. 401770-2009

Powrót na górę strony