151/BŁiI/09/PZ/FZ

Termin składania ofert: 10.12.2009 godz. 10:30

CPV: 50330000-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD-110

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.12.2009 pod poz. 229627-2009

Powrót na górę strony