162/Cut/09/KD/FZ

Termin składania ofert: 14.12.2009 godz. 10:30

CPV: 35331300-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa granatów jedno-hukowo-błyskowych niemieckiej firmy NICO w ilości 1.517 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.12.2009 pod poz. 418844-2009

Powrót na górę strony