177/BF/14/DG

Termin składania ofert: 12.09.2014 godz. 09:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne w celu przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych i warsztatów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 5.09.014 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2014/S-172-305133

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.09.2014 pod poz. 299514-2014

Powrót na górę strony