171/BF/14/ŁW

Termin składania ofert: 17.09.2014 godz.10:30

CPV: 80560000-7

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Usługa szkolenia medycznego z zakresu ratownictwa taktycznego w strefie skażonej CBRN dla funkcjonariuszy BOA KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 9.09.2014 pod poz. 299590-2014

Powrót na górę strony