166/Ckt/14/ŁW

Termin składania ofert: 23.09.2014 godz.10:30

CPV: 34223300-9, 39522530-1, 31120000-3, 42122000-0, 31520000-7, 39715200-9, 42500000-1

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup 9 namiotów pneumatycznych z wyposażeniem i przyczepkami do ich transportu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.09.2014 pod poz. 300144-2014

Powrót na górę strony