168/Ckt/14/ŁW

Termin składania ofert: 23.09.2014 godz.9:30

CPV: 30192000-1

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup materiałów buirowych i promocyjnych realizowanych w ramach programu ISEC "Bezpieczna Sieć Europolu dla Polskiej Policji"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.09.2014 pod poz. 303670-2014

Powrót na górę strony