179/BF/14/MSz

Termin składania ofert: 26.09.2014 godz. 9:30

CPV: 80510000-2

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń komputerowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.09.2014 pod poz. 195401-2014

Powrót na górę strony