175/Ckt/14/MSz

Termin składania ofert: 29.09.2014 godz. 9:30

CPV: 50310000-1

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Konserwacja i naprawa kserokopiarek wraz z dostawą i wymianą części i materiałów eksploatacyjnych użytkowanych przez komórki organizacyjne KGP zlokalizowane na terenie Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.09.2014 pod poz. 309598-2014

Powrót na górę strony