178/BF/14/MP

Termin składania ofert: 26.09.2014 godz.9:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla grupy uczestników szkolenia organizowanego przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji w dniach 13-17 października 2014r. w ramach projektu "Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji" realizowanego w ramach programu ISEC.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 16.09.2014 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2014/S-181-319565

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.09.2014 pod poz. 313534-2014

Powrót na górę strony