185/BŁiI/14/DG

Termin składania ofert: 08.10.2014 godz. 09;30

CPV: 32252000-4

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup telefonów komórkowych na potrzeby biur Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.09.2014 pod poz. 203139-2014

Powrót na górę strony