174/BF/14/TG

Termin składania ofert: 10.10.2014 godz.12:30

CPV: 80560000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zakup świadczenia usług organizacji szkoleń w zakresie reagowania kryzysowego finansowanych ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 24.09.2014 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2014/S 186-328493

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.09.2014 pod poz. 322712-2014

Powrót na górę strony