181/BF/14/AL

Termin składania ofert: 10.10.2014 godz. 9:30

CPV: 73110000-6

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.09.2014 pod poz. 322722-2014

Powrót na górę strony