190/Ckt/14/EZ

Termin składania ofert: 9.10.2014 godz.10:30

CPV: 18815100-6, 18822000-7, 18412000-0

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup dresów sportowych, butów specjalnych i butów sportowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 01.10.2014 pod poz. 325246-2014

Powrót na górę strony