193/Ctr/14/MT

Termin składania ofert: 13.10.2014 godz. 09:30

CPV: 25111100-3

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa opon zimowych i całorocznych do sprzętu transportowego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 01.10.2014 pod poz. 325230-2014

Powrót na górę strony