182/Ckt/14/ŁW

Termin składania ofert: 14.10.2014 godz.9:30

CPV: 39294100-0

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup artykułów promocyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 03.10.2014 pod poz. 328658-2014

Powrót na górę strony