191/BŁiI/14/MSz

Termin składania ofert: 24.11.2014 godz. 9:30

CPV: 30232110-8, 30232120-1, 30232130-4, 30213100-6, 30214000-2, 30231310-3, 30213000-5

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawy sprzętu teleinformatycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 3.10.2014 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2014/S 192-338688

Powrót na górę strony