204/Cut/14/UM

Termin składania ofert: 16.10.2014 godz.10:00

CPV: 73110000-6

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Przeprowadzenie badań balistycznych osłon balistycznych oraz badań diagnostycznych środków miniersko - zaporowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.09.2014 pod poz. 332334-2014

Powrót na górę strony