197/Ctr/14/DG

Termin składania ofert: 15.10.2014 godz.9:30

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa 1 szt. samochodu osobowego nieoznakowanego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 7.10.2014 pod poz. 332406-2014

Powrót na górę strony