234/Ckt/14/AL

Termin składania ofert: 07.11.2014 godz. 09:30

CPV: 35811200-4

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa prototypowych mundurów ćwiczebnych do testowania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.10.2014 pod poz. 361188-2014

Powrót na górę strony