226/BF/14/TG

Termin składania ofert: 13.11.2014 godz.9:30

CPV: 80560000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Zadanie nr 1: Szkolenie z zakresu zaawansowanych czynności ratujących życie, zadanie nr 2: Szkolenie z zakresu stanów zagrożenia życia u pacjentów pediatrycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 30.10.2014 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2014/S 212-375583

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 4.11.2014 pod poz. 230955-2014

Powrót na górę strony