235/BŁiI/14/MR

Termin składania ofert: 24.11.2014 godz. 9:30

CPV: 72261000-2

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup wsparcia technicznego producenta (maintenance) dla 16 urządzeń XRY wykorzystywanych do badań przenośnych urzadzeń GSM/CDMA i GPS przez jednostki organizacyjne Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 7.11.2014 pod poz. 370058-2014

Powrót na górę strony