229/Cir/14/ŁW

Termin składania ofert: 24.11.2014 godz.9:30

CPV: 45216110-8, 45262660-5, 45432100-5, 45442100-8

Wartość zamówienia: poniżej 5.186.000 euro

Demontaż azbestu w rozdzielniach elektrycznych budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 7.11.2014 pod poz. 234631-2014

Powrót na górę strony