231/Cir/14/EZ

Termin składania ofert: 21.11.2014 godz.10:30

CPV: 45331220-4, 39717300-3

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa i montaż klimatyzatorów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.11.2014 pod poz. 373628-2014

Powrót na górę strony