243/BF/14/MK

Termin składania ofert: 21.11.2014 godz. 09:30

CPV: 22459000-2

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup 12 biletów w ramach projektu "Chopin" dotyczącego "Ograniczenia i dystrybucji narkotyków w Unii Europejskiej" realizowanego w ramach programu ISEC

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.11.2014 pod poz. 375682-2014

Powrót na górę strony