217/BF/14/MT

Termin składania ofert: 9.12.2014 godz. 09:30

CPV: 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 134.000 euro

Usługi gastronomiczne, hotelarskie i konferencyjne w celu przeprowadzenia konferencji międzynarodowej i krajowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.11.2014 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2014/S 223-394428

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.11.2014 pod poz. 379242-2014

Powrót na górę strony