244/Ckt/14/KK

Termin składania ofert: 28.11.2014 godz. 09:30

CPV: 35812200-1

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa 378 szt. kombinezonów z tkaniny trudnopalnej w kolorze czarnym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.11.2014 pod poz. 380256-2014

Powrót na górę strony