247/Ctr/14/DG

Termin składania ofert: 28.11.2014 godz. 10:30

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa 1 szt. samochodu osobowego nieoznakowanego typu kombivan

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.11.2014 pod poz. 382040-2014

Powrót na górę strony