242/BF/14/MR

Termin składania ofert: 5.12.2014 godz. 9:30

CPV: 79540000-1

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Usługa tłumaczenia na potrzeby realizacji projektu: Projekt nr 10/NMF PL15/14 pn "Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.11.2014 pod poz. 384048-2014

Powrót na górę strony