248/Cut/14/EZ

Termin składania ofert: 4.12.2014 godz.10:30

CPV: 18925200-1

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup kabur do broni krótkiej (P-99, Glock)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.11.2014 pod poz. 387432-2014

Powrót na górę strony