252/Ctr/14/MP

Termin składania ofert: 4.12.2014 godz.10:30

CPV: 34520000-8

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa 1 sztuki pontonu (łodzi pneumatycznej) z przyczepnym silnikiem (zaburtowym) i wyposażeniem ratowniczym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.11.2014 pod poz. 388876-2014

Powrót na górę strony