251/Ctr/14/MP

Termin składania ofert: 4.12.2014 godz.10:30

CPV: 34421000-7

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa 2 zestawów skuterów wodnych z platformami ratunkowymi i przyczepami transportowymi

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.11.2014 pod poz. 388868-2014

Powrót na górę strony