255/BF/14/UM

Termin składania ofert: 05.12.2014 godz. 09:30

CPV: 22459000-2

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup 16 biletów dla ekspertów stron zagranicznej na potrzeby realizacji działania - konferencja zamykająca, która ma się odbyć w dniach 14-17 grudnia 2014 r. w ramach projektu "Chopin" dotyczącego "Ograniczenia i dystrybucji narkotyków w Unii Europejskiej" realizowanego w ramach programu ISEC.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.11.2014 pod poz. 391070-2014

Powrót na górę strony