245/Ckt/14/KK

Termin składania ofert: 08.12.2014 godz. 09:30

CPV: 18820000-3

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Dostawa 1.000 par obuwia sportowego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.11.2014 pod poz. 391176-2014

Powrót na górę strony