253/Cut/14/EZ

Termin składania ofert: 8.12.2014 godz.9:00

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup kartridży do paralizatora Taser X-2

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.11.2014 pod poz. 391394-2014

Powrót na górę strony