256/Ckt/14/UM

Termin składania ofert: 05.12.2014 godz. 10:30

CPV: 79823000-9

Wartość zamówienia: poniżej 134.000 euro

Zakup usługi druku i dystrybucji czasopisma "Policja 997" w 2015 roku

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.11.2014 pod poz. 391850-2014

Powrót na górę strony