Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
122/Cir/14/DG poniżej 5.186.000 euro 45311100-1, 45311200-2, 45341310-7, 74230000-0, 45314320-0 Wykonanie sieci elektrycznej i teletechnicznej w obiektach KGP przy ul. Puławskiej 148/150 i przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie 14.07.2014 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
124/Cir/14/AL poniżej 5.186.000 euro 51212000-1, 45421150-0 Dostosowanie pomieszczeń do wymagań strefy ochronnej II w wybranych lokalizacjach w budynkach KGP w Warszawie 10.07.2014 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
125/Ckt/14/ŁW poniżej 134.000 euro 35341000-6 Dostawa części zamiennych do broni palnej. 03.07.2014 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
116/Ctr/14/TG powyżej 134.000 euro 34114000-9 Dostawa 2 sztuk pojazdów specjalnych platforma ewakuacyjna z zestawem drabin, przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczych na wysokościach-zamówienie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej 21.07.2014 godz.12:30 pełna treść ogłoszenia
80/Cut/14/KK powyżej 134.000 euro 09131100-7 Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JETA-1 w ilości do 1600 m3 - sukcesywnie od daty podpisania umowy do wyczerpania limitu 1600 m3 pełna treść ogłoszenia
119/BŁiI/14/DG poniżej 134.000 euro 32232000-8, 48500000-3 Zakup urządzeń audio-wizualnych do Sali multimedialnej 26.06.2014 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
111/BŁiI/14/AL powyżej 134.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu i wsparcia administracyjnego systemów KSI oraz STBS 17.07.2014 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
113/BŁiI/14/TG poniżej 134.000 euro 503112005 Naprawa sprzętu informatycznego, użytkowanego w komórkach organizacyjnych KGP (część zamówienia nr 1 – urządzenia wielofunkcyjne, część zamówienia nr 2 – notebooki, netbooki, komputery typu ALL IN ONE) 23.06.2014 godz.12:30 pełna treść ogłoszenia
115/Ctr/14/MK powyżej 134.000 euro 34521400-9 Zakup 2 sztuk łodzi kat.R-1 typu RIB 16.07.2014 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
103/Cut/14/KK powyżej 134.000 euro 09131100-7, FB01-7, FB03-3, FB13-3, DA23 Dostawa paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 318 800kg w roku 2014 01.08.2014 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony