Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
205/Cut/14/ŁW powyżej 134.000 euro 35330000 Zakup amunicji kal.9x19mm Parabellum 13.11.2014 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
201/BŁiI/14/MP powyżej 134.000 euro 32230000-4 Dostawa przewodowych i bezprzewodowych zestawów kamuflowanych do radiotelefonów Motorola DP 3601 13.11.2014 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
200/BŁiI/14/AL powyżej 134.000 euro 30211300-4, 48620000-0, 48329000-0 Dostawa platformy sprzętowej na potrzeby oprogramowania ArcGIS i rozbudowa systemu macierzy dla Komendy Głównej Policji 13.11.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
197/Ctr/14/DG poniżej 134.000 euro 34110000-1 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego nieoznakowanego 15.10.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
204/Cut/14/UM poniżej 134.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań balistycznych osłon balistycznych oraz badań diagnostycznych środków miniersko - zaporowych 16.10.2014 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
191/BŁiI/14/MSz powyżej 134.000 euro 30232110-8, 30232120-1, 30232130-4, 30213100-6, 30214000-2, 30231310-3, 30213000-5 Zawarcie umowy ramowej na dostawy sprzętu teleinformatycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KGP 24.11.2014 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
195/Cut/14/MSz powyżej 134.000 euro 35331300-3 Dostawa fabrycznie nowych uniwersalnych granatów łzawiących UGŁ lub równoważnych 13.11.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
192/BŁiI/14/RK powyżej 134.000 euro 31400000-0 Zakup i dostawa akumulatorów do radiotelefonów noszonych 12.11.2014 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
182/Ckt/14/ŁW poniżej 134.000 euro 39294100-0 Zakup artykułów promocyjnych 14.10.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
193/Ctr/14/MT poniżej 134.000 euro 25111100-3 Dostawa opon zimowych i całorocznych do sprzętu transportowego 13.10.2014 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony