Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
183/Ctr/14/MP powyżej 134.000 euro 34521300-8 Zakup sprzętu transportowego przeznaczonego do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego i działań ratunkowych: 2 sztuk łodzi motorowych hybrydowych kat. R-2 oraz 3 sztuk łodzi motorowych kat. R-3 28.10.2014 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
175/Ckt/14/MSz poniżej 134.000 euro 50310000-1 Konserwacja i naprawa kserokopiarek wraz z dostawą i wymianą części i materiałów eksploatacyjnych użytkowanych przez komórki organizacyjne KGP zlokalizowane na terenie Warszawy 29.09.2014 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
179/BF/14/MSz poniżej 134.000 euro 80510000-2 Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń komputerowych 26.09.2014 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
168/Ckt/14/ŁW poniżej 134.000 euro 30192000-1 Zakup materiałów buirowych i promocyjnych realizowanych w ramach programu ISEC "Bezpieczna Sieć Europolu dla Polskiej Policji" 23.09.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
172/Ctr/14/DG poniżej 134.000 euro 32232000-8 Dostawa jednego samochodu ciężarowego o dmc.powyżej 3,5 t, zabudowa skrzyniowo-plandekowa z windą hydrauliczną składaną pod nadwozie 19.09.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
166/Ckt/14/ŁW poniżej 134.000 euro 34223300-9, 39522530-1, 31120000-3, 42122000-0, 31520000-7, 39715200-9, 42500000-1 Zakup 9 namiotów pneumatycznych z wyposażeniem i przyczepkami do ich transportu 23.09.2014 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
171/BF/14/ŁW poniżej 134.000 euro 80560000-7 Usługa szkolenia medycznego z zakresu ratownictwa taktycznego w strefie skażonej CBRN dla funkcjonariuszy BOA KGP 17.09.2014 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
177/BF/14/DG powyżej 134.000 euro 55120000-7 Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne w celu przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych i warsztatów 12.09.2014 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
151/Ctr/14/UM powyżej 134.000 euro 66516100 Usługa objęcia ochroną ubezpieczeniową pojazdów od odpowiedzialności cywilnej OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jednostek resortu spraw wewnętrznych 15.10.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
161/Cut/14/ŁW powyżej 134.000 euro 35330000 Zakup amunicji 5,56x45mm i 300. 13.10.2014 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony