7/Ckt/18/AK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.01.2018 godz. 09:30

CPV: 18832000-0

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa 100 par butów specjalnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.01.2018 r. pod numerem 505895-N-2018

Polska Policja