211/BŁiI/18/AP/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

211/BŁiI/18/AP/PMP

Termin składania ofert: 16.11.2018 godz. 10:30

CPV: 30213100-6, 30213000-5, 30231300-0

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz BSWP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 07.09.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 1785-396475 w dniu 12.09.2018 r.

Polska Policja