210/BŁiI/18/KK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.10.2018 godz. 12:00

CPV: 30237000-9

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów informatycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 10.09.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 177-400583 w dniu 14.09.2018 r.

Polska Policja