258/BF/18/ESz/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

258/BF/18/ESz/FBW

Termin składania ofert: 28.09.2018 godz. 09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas ćwiczeń ATLAS COMMON CHALLENGE 2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.09.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 183-414790 w dniu 22.09.2018 r.

Polska Policja