249/BŁiI/18/EJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.11.2018 godz. 09:30

CPV: 72611000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST 112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.09.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 183-414416 w dniu 22.09.2018 r.

Polska Policja