256/Cut/18/UM - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.10.2018 godz. 10:30

CPV: 35351100-1

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.09.2018 r. pod numerem 620278-N-2018

Polska Policja