2018 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
220/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 17-21 września 2018 r. 20.08.2018 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
218/Ctr/18/ESz powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 22.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
193/Ckt/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 39294100-0 Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektu realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Wprowadzenie w Policji Elektronicznej Rejestracji Śladów i Przedmiotów" 17.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
214/BF/18/RG/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich oraz obsługa cateringowa uczestników szkolenia współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu pn. "Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP" 10.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
208/Cut/18/RG poniżej 144.000 euro 35341000-6 Dostawa części zamiennych do broni palnej 28.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
155/Cut/18/KK 38651600-9 "Dostawa przystawki termowizyjnej do karabinu snajperskiego w liczbie 5 kpl." prowadzonego na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. z 2018 r. poz. 319) 10.08.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
153/Cut/18/ESz/NFOŚ 35200000-4 Dostawa dwóch zestawów sprzętu wyważeniowego oraz trzech zestawów uniwersalnych narzędzi hydraulicznych (nożyco - rozpierarki) 10.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
205/BŁiI/18/JSz poniżej 144.000 euro 64200000-8; 64210000-1; 64210000-8 Zakup usługi telefonii stacjonarnej 14.08.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
174/Cut/18/KK powyżej 144.000 euro 09131100-7 Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET A-1 w ilości do 1700m3 - sukcesywnie od daty podpisania umowy do wyczerpania limitu 1700m3 06.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
201/BF/18/ESz poniżej 144.000 euro 22462000-6 Dostawa materiałów promocyjnych (kubki ceramiczne, pendrive, smycze oraz długopisy i ołówki) 07.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja