2018 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
196/BŁiI/18/EJ poniżej 144.000 euro 32424000-1 Zakup modułów połączeniowych na potrzeby Centralnych Systemów Internetowych Policji 02.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
204/BF/18/RG/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich oraz obsługa cateringowa uczestników szkolenia współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu pn. "Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP" 27.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
165/Cut/18/MP/FBW powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawa mobilnego systemu wizualizacji przestrzennej 21.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
189/BŁiI/18/AK/PMP powyżej 144.000 euro 48730000-4; 48821000-9 Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego typu SIEM (Security Information and Event Management). 27.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
200/Cut/18/MP/PMP powyżej 144.000 euro 34711500-9 Dostawa 3 szt. śmigłowców jednosilnikowych 05.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
203/Cut/18/EJ/PMP powyżej 144.000 euro 3233100-7 Dostawa systemu kamer nasobnych dla jednostek Policji 04.09.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
180/Cir/18/KK poniżej 5.548.000 euro 45000000-7 ; 45311200- 2; 51212000- 1 Modernizacja kontroli dostępu w obiektach KGP przy ul. Wiśniowej 58, ul. Taborowej 33B, ul. Taborowej 33C i ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 14.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
195/Ckt/18/UM poniżej 144.000 euro 39112000-0, 39113100-8 Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli 30.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
171/BF/18/AK/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników trzech spotkań roboczych w ramach projektu "Obserwacja transgraniczna" nr PL/2017/PR/0013 31.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
198/BF/18/ESz/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu pn. "Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych" nr PL/2017/PR/0010, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 31.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja